www.plankenloodsje.nl

 

Boerderij De Horst in de Tweede Wereldoorlog

Door: Minie Buit-Zielman

"Beladen met explosieven kwamen we aan op de boerderij, in de grote voorkamer werd het een gezellige drukte, knus met een snorrende kachel onder de wijde schouw met blauwe tegeltjes Rond de tafel waren we met ons vijven aan het kneden, Karel berekende en mat slagkoorden op lengte af, Jan demonteerde nog even zijn revolver, alles beschenen bij een petroleumlamp."

Aldus Daan Querner, n van de mannen die vanuit boerderij De Horst aan het Lichtmiskanaal verschillende keren in opdracht via verzetsgroep De Groene, de spoorlijn bij 't Plankenloodsje opblies. Deze spoorlijn vormde de enige verbinding tussen Duitsland en het westen van Nederland .

Binnen verzetsgroep De Groene waren in Zwolle verschillende groepen actief. En daarvan stond onder leiding van Jan Graver. Met hem werkten Daan Querner, Theo Visser,een zekere Karel (achternaam onbekend) en Wim Doorn. Deze mannen kregen half maart 1945 de opdracht om de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel op te blazen. Daarvoor konden ze op de medewerking rekenen van Harm van de Steege, boer op De Horst. Vanaf zijn boerderij verzamelden zich de mannen en werden de aanslagen voorbereid.

De eerste aanslag was 21 maart 1945. Op 3 april kreeg de groep opnieuw opdracht de inmiddels herstelde spoorlijn te vernielen. De trein die vervolgens over de vernielde rails reed ontspoorde, zodat de wagons de lijn versperden. Op 6 april bleek de lijn weer hersteld te zijn. De volgende nacht kreeg de groep voor de derde maal opdracht de treinverbinding onklaar te maken. Deze missie slaagde niet naar tevredenheid en men besloot de overgebleven springstoffen te gebruiken om daarmee te voorkomen dat de werktrein van uit Zwolle die de schade moest herstellen, dicht bij het vernielde gedeelte kon komen. Toen ging het mis! Een explosief ging plotseling af en Theo Visser, de 28 jarige marechaussee was op slag dood. Daan Querner raakte zwaar gewond.

Met steun van Wim Doorn wist Daan een eind weg te komen tot hij niet meer kon. Harm van de Steege schoot te hulp en om drie uur in de nacht waren de mannen weer terug op De Horst. Tegen zes uur arriveerde daar de door Wim Doorn gealarmeerde huisarts De Bruyn. Die kon niet anders constateren dan dat de zwaargewonde met spoed naar het ziekenhuis moest. Deze gevaarlijke missie werd uitgevoerd door Harm van de Steege, met paard en wagen. Verborgen onder het stro werd de gewonde naar het Sophiaziekenhuis gebracht. Overal was strenge controle van de Duitsers vanwege de aanslagen op de spoorlijn. Harm kwam veilig bij het ziekenhuis. De broeder die eerste hulp verleende en de gewonde aan de pols en neus voelde, had een gebaar gemaakt die erop duidde dat de patint weinig kans maakte. Daan Querner overleefde de aanslag, maar moest zijn linkerarm missen.

Bronnen:
Vraaggesprek met Geertje Reurink - Van der Steege 7-12-1994
Kees Ribbens;Bewogen jaren,Zwolle in de TweedeWereldoorlog hoofdstuk7 voetnoot 87
Zwolse courant 4 mei 1983.