www.plankenloodsje.nl

Ontstaan en bouw school Plankenloodsje:

 

Voor de ontstaansgeschiedenis en bouw van school 't Plankenloodsje gaan we aan de hand van krantenartikelen terug in de tijd naar 1932. 

We beginnen eigenlijk al iets eerder met een artikel over de gemeenteraad van Nieuwleusen van 12 maart 1930, waar gesproken werd over de bouw van de Christelijke school aan de Meeleweg:

 

Een verslag van de raadsvergadering van de voormalige gemeente Zwollerkerspel uit de krant van 6 mei 1931, over medewerking aan het bouwen van de school: 

 

Plattegrond uit bouwtekening september 1931:

 

Advertentie aanbesteding schoolgebouw van 24 oktober 1931:

 

En van de onderwijzerswoning:

 

 Uitslag aanbesteding uit de krant van 4 november 1931:

Wat duidelijker op een rijtje gezet:

 

Uit latere berichten is duidelijk geworden dat de bouw gegund is aan de fa. De Leeuw en Hanekamp uit Kampen, de op 1 na laagste inschrijver.

Voor de vergelijking: de bouw van een voor die tijd redelijke boerderij kostte toen ca. fl. 3000,--

 

Langzamerhand wordt het tijd om personeel aan te nemen, krant van 28-1-1932:

 

Benoeming juf Tuinenga, krant van 2-3-1932:

 

Aankondiging opening school uit de krant van 2 mei 1932:

 

Gedenksteen in de hal:

 

De net geopende school:

Er werd gestart met 58 leerlingen.