www.plankenloodsje.nl

Update 4-4-2008

Boerderij Koers, Steenwetering

Bouwjaar: 1932

Adressen vanaf 1932: Haerst F 34-4. Daarna Kranenburgweg, daarna Stouweweg en nu Steenwetering.

gemeenten: Zwollerkerspel, Hasselt, nu Zwartewaterland.

Bewoners: Rutger Koers (kwam van Kamperveen), Heimrich Koers.

Achter de boerderij lag tot de ruilverkaveling in de jaren 50 nog een eendenkooi. (Wie kan er meer vertellen over eendenkooien? Dan maken we daar ook nog eens een verhaal van) 

In september1948 brandde het achterhuis geheel af. Bij reparatiewerk aan een auto was een blik benzine omgerold. De benzine kwam op brandende stallantaarns terecht en het vuur greep snel om zich heen.

Voor de ruilverkaveling was het land soms zo drassig dat de koeien er in wegzakten. Die werden in natte tijden bij boeren in drogere streken, bv. Oudleusen, in een stuk land gezet. Tijdens de RVK is dat verbeterd door bezanding van het land en betere afwatering. 

(met dank aan W. Stremmelaar-Koers voor de info)

 

terug naar kaart