www.plankenloodsje.nl

update: 27-9-2020

Rijksweg E35/A28:

De weg is oorspronkelijk gelijktijdig aangelegd met het Lichtmiskanaal, dus rond 1835. Het zand uit het kanaal werd gebruikt voor de weg. 

In de jaren 30 van de vorige eeuw is de weg aangepast voor het toen steeds toenemende autoverkeer. In die tijd zijn ook de oude IJsselbrug bij Zwolle, de oude Vechtbrug en het viadukt bij de Lichtmis gebouwd. De weg liep eerst door een leeg gebied wat in de winter regelmatig onder water stond. Op een enkele boerderij na (b.v. Van Oosten) verschenen de eerste boerderijen pas rond 1930, na het gereedkomen van de Afsluitdijk en de bouw van het gemaal Streukelerzijl bij Hasselt. Rond die tijd vond ook de ruiverkaveling Nieuwleusen-I plaats. 

Echt veilig was die weg niet met dat kanaal ernaast. Met mist en gladheid reden er regelmatig auto's het kanaal in. Als dat een vrachtwagen was met bv. sterke drank, dan had de hele buurt gratis voorraad. 

Uit de krant van 15 juni 1960

Rond 1970 is de weg uitgebouwd tot autosnelweg, met een nieuwe IJssel- en Vechtbrug en een nieuw viadukt bij de Lichtmis. De westelijke rijbaan (Lichtmis - Zwolle) ligt  bovenop het Lichtmiskanaal, wat met behulp van zandzuigers is dichtgespoten met zand uit de Steenweteringsplas (zie verderop op deze pagina) en de plas bij de Lichtmis (Koperen Hoogte).

De 3 foto's hieronder geven een beeld hoe de weg er vroeger uitzag. Ze zijn genomen tijdens de TT in 1956:

Ook toen al bermtoerisme. Wat dat betreft is er in 50 jaar weinig veranderd. 

Mooi antiek is niet lelijk: weet iemand de merken van deze auto's?

 

TT verkeer 2006. Foto gemaakt vanaf het viaduct Meeleweg richting Zwolle. Onder de rechter rijbaan ligt het Lichtmiskanaal. Veel is verdwenen in 50 jaar tijd, behalve de TT, het TT-verkeer en de toeschouwers. Deze 3 zullen over 50 jaar ook nog wel bestaan. Maken we dan weer een paar foto's.........

Gerrit en Fem Pierik herinneren zich nog dat ze in de jaren 30 bij de school gingen kijken naar de motoren die van de TT terugkamen rijden over de (toen nog) straatweg met aan beide zijden bomen. 

 

Van links naar rechts: kanaal, fietspad, rijksweg. Achter "P" de Polhoeve,  en een ... Flitskast??? (wie het weet mag het zeggen) Lekker rustig toen, met heel veel moeite in de verte nog een auto te zien. (2 strooks autoweg 1938-1970)

 

Foto genomen bij het vertrek van de fam. Buist naar BraziliŽ begin 1954. Men staat tussen de rijksweg en het Lichtmiskanaal, op het kruispunt met de Steenwetering. De foto is genomen in de richting van de Lichtmis. Links op de achtergrond de boerderij van Buiter, later Hulst. Rechts is ook nog 1 auto te zien (VW kever?). Van files had men toen nog nooit gehoord.

 

"Vreemd transport" stond er onder de foto. In de jaren 60 was het kennelijk geen probleem om zo met een hooibergkap DE verkeersader  naar het Noorden over te steken. 

 

 Ombouw naar 2 x 2 strooks autosnelweg (1968-1970):

Krantenbericht uit de jaren 60

 

Duikerwerkzaamheden bij de Steenwetering

 

Plastic om de bodem van de Steenwetering te beschermen tegen uitspoeling

 

Asfalt draaien. Op achtergrond boerderij van Buiter/Hulst

 

A-28 in aanleg ca. 1970. Foto genomen vanaf viadukt De Markte richting Lichtmis.

 

Idem, foto genomen richting Zwolle. Rechts boerderij van Reuvekamp.

 Opening van de "nieuwe" A-28 tussen Zwolle en de Lichtmis op 29 september 1970 (bron: www.autosnelwegen.nl)

 

 Net nieuwe A-28 ter hoogte van de Steenwetering met een paar auto's uit die tijd.

 

Autoloze zondag in 1973, genomen vanaf viadukt De Markte. Links tankstation Haerst nog in opbouw.

 

Het zand wat nodig was voor het dempen van het Lichtmiskanaal en de aanleg van de westelijke baan van de A-28, werd gehaald uit de Steenweteringsplas en de plas bij de Lichtmis (Koperen hoogte). Het zand werd tot op grote diepte uitgezogen met zandzuigers en vermengd met water via lange buisleidingen naar het Lichtmiskanaal geblazen.  De Steenweteringsplas lag op het land van Van Oosten en Grit. Ook de boerderijen van deze familie's moesten wijken voor de verdubbeling en parallelweg (Hermelenweg) van de A-28. Dit gebeurde allemaal zo tussen ongeveer 1968 en 1970. 

Al met al een megaklus en een grote verandering voor de buurt, die nu doormidden werd gesneden. Als je aan de andere kant moest zijn, moest je via de viadukten van de Markteweg of de Meele, en dat was zo 5 km omrijden. Of met een boot onder de A28 door, door de duiker met de dikke spinnen, wat de webmeester dan later ook regelmatig gedaan heeft per rubberboot....

Hierboven de zandzuiger in de Steenweteringsplas, met op de achtergrond de boerderij van Emmink aan de Steenwetering.  Zelf herinnert de webmeester zich nog dat een bulldozermachinist bij hun (fam. Schuurman, Steenwetering) in de kost was. Deze man kwam ergens uit de Gelderse Achterhoek.

Langs de kanten waren in latere jaren grote stukken beton met betonijzer er aan te zien. Is hier de oude duiker van de Steenwetering/Lichtmiskanaal in gedumpt?

Misschien nog meer mensen die hier aanvullingen/herinneringen/foto's van hebben?

 

Ombouw naar 2 x 3 strooks autosnelweg: (2010/2011):

 

Samenvattend geschiedenis E-35/A-28:

Ca. 1835-1938: zandweg (kanaaldijk)/straatweg
1938 - 1970: 2 strooks autoweg asfalt (met later fietspad)
1970 - 2011: 2 x 2 strooks autosnelweg
2011 - ???: 2 x 3 strooks autosnelweg